ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO
Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» με ΑΓΕΜΚΟ:  000195403091 και με ΑΦΜ 996996881

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network» καλεί τα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της και σύμφωνα με το Νόμο σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την 1/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στα γραφεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network»  επί της οδού Καρόλου Ντηλ 31 – 33.

 

Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι:

  1. Επικύρωση Πρακτικών 3ης Γενικής Συνέλευσης
  2. Η έγκριση του απολογισμού των δραστηριοτήτων έτους 2021
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή κερδών έτος 2021
  4. Εγγραφή νέου μέλους
  5. Ανακοινώσεις – προτάσεις μελών και εθελοντών

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2022

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

Πάλλα Αφεντούλα

Ανανιάδης Παύλος

Γκουτζιώτης Κοσμάς