ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO
Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» με ΑΓΕΜΚΟ:  000195403091 και με ΑΦΜ 996996881

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network» καλεί τα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της και σύμφωνα με το Νόμο σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την 3η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network»  επί της οδού Βασ. Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ.


Τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι:

  1. Επικύρωση Πρακτικού 2ης Γενικής Συνέλευσης
  2. Η τροποποίηση του Καταστατικού με την προσθήκη νέας δραστηριότητας
  3. Εγγραφή νέων μελών
  4. Ανακοινώσεις – προτάσεις Προέδρου και μελών

Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2021

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

Πάλλα Αφεντούλα

Ανανιάδης Παύλος

Γκουτζιώτης Κοσμάς