ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO
Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» με ΑΓΕΜΚΟ:  000195403091 και με ΑΦΜ ………………

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network» καλεί τα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της και σύμφωνα με το Νόμο σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την 16η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στα γραφεία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ XENIO Network» και με το διακριτικό τίτλο «XENIO Network»  επί της οδού Βασ. Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ. Μοναδικό θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η συζήτηση και διαμόρφωση του ετήσιου πλάνου δραστηριοτήτων της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “XENIO Network” για τη περίοδο Απρίλιος 2021 – Δεκέμβριος 2022.

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2021

 

 

 

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

 

Πάλλα Αφεντούλα

               

 

Ανανιάδης Παύλος

               

 

Γκουτζιώτης Κοσμάς